»Instalacje sanitarne
»Sieci i przyłącza, roboty ziemne
»Odnawialne źródła energii
cymar_sztuka_budowaniaKONTAKT Z NAMI


PPHU Cymar Jerzy Cyuńczyk
ul. Usługowa 4
15-522 Zaścianki


tel.: +48 509 796 397

tel./fax.: +48 85 740 24 20

e-mail: biuro@cymar.com.pl


Więcej

Odwodnienia, drenaże


Systemy drenarskie oraz odwodnienia liniowe pozwalają pozbyć się nadmiaru wody zalegającej na działce w postacji wód gruntowych lub powierzchniowych.

Zalegające wody gruntowe mogą doprowadzić do zawilgocenia fundamentów i zalewania piwnic budynku. Takie zjawiska są typowe dla obiektów położonych na nieprzepuszczalnych gruntach (gliny, iły) z wysokim poziomem lustra wód gruntowych. Aby przeciwdziałać w/w, negatywnym procesom stosujemy drenaż opaskowy. Składa się on z systemu rur drenarskich, kształtek i studzienek otaczających ławy fundamentowe budynku. W przypadku gruntów nieprzepuszczalnych konieczne jest również wykonanie izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej ścian fundamentów. Woda poprzez system warstw filtracyjnych kierowana jest do rurociągów drenarskich zabezpieczonych dodatkowo warstwą geowłókniny. Następnie, poprzez odpowiednie wyprofilowanie spadków przepływa  poza obręb budynku, do odbiornika, którym może być system kanalizacji deszczowej, rów melioracyjny, pobliski zbiornik wodny lub naturalny ciek powierzchniowy, czy też studzienka rozsączająca. Gdy poziom w odbiorniku położony jest powyżej poziomu drenażu konieczne jest zastosowanie przepompowni. Przeciwwskazaniem dla zastosowania drenażu opaskowego są tzw. wody naporowe, których ciągły napływ uniemożliwia skuteczne obniżenie lustra wody i zagospodarowanie jej nadmiaru.

Odwodnienia liniowe stosujemy w celu ograniczenia zalegania wód deszczowych na powierzchni działki. Podstawowowymi przyczynami takiego zjawiska są: niewielka przepuszczalność gruntu naturalnego lub sztucznie utwardzonego oraz układ wysokościowy terenu sprzyjający gromadzeniu się wody w jednym miejscu. Płaskodenne korytka odwodnienia układamy z niewielkim spadkiem w kierunku odbiornika, w przypadku dłuższych ciągów można je też zestawiać kaskadowo. Już podczas wstępnego etapu zagospodarowywania działki, warto pomyśleć o odpowiednim wyprofilowaniu terenu. Korytka przykrywamy rusztami z tworzyw sztucznych lub metalu. W miejscach narażonych na oddziaływanie ciężkich pojazdów np. trasach dojazdu wozów ascenizacyjnych, cystern z olejem opałowym, stosujemy odwodnienia o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania odnośnie odbiornika są podobne jak w przypadku wspomnianego wyżej drenażu opaskowego.

Wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu tego typu instalacji pomocniczych, własny sprzęt w postaci koparki JCB 3X oraz zagęszczarki pozwala nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zapewniamy również Państwu wsparcie w zakresie doboru odpowiednich urządzeń i właściwego wyprofilowania spadków. Zapraszamy do współpracy.

 

Przykłądowe realizacje: